Kongokyrkan Communauté Évangelique du Congo (CEC)

För några år sedan stod det klart för oss att denna kyrka, med starka band till Sverige, inte förmår betala ut pensioner till sina pensionerade pastorer. Det tog oss mycket hårt när vi fick veta att någon pensionär synts tigga på gatan i Kinshasa. 

Vi har under flera år lyckats samla pengar till en mindre julgåva åt samtliga pensionerade pastorer, och i några fall, änkor till sådana. 

Detta har skett i samarbete med CEC och givit oss rörande bevis på tacksamhet. Några har vandrat miltals för att nå en telefon och ringa sitt tack till vår ordförande. 

BIKON:s gåva till Luyindusjukhus i Kinshsasa

solceller till Luyindusjukhus i Kinshasa
solceller till Luyindusjukhus i Kinshasa
solceller till Luyindusjukhus i Kinshasa
solceller till Luyindusjukhus i Kinshasa
solceller till Luyindusjukhus i Kinshasa

Insamling från S:t Eskilskyrkans söndagsskola

Pastor i Nkundi med två rektorer

CEC finans direktör levererar BIKON:s gåvor

Ett av mottagande fotbollslagen

Senga Nancie

En ung flicka som sköts av polisen i benet när hon satt på biblioteket i Kinshasa. Bikon hjälpte henne för att avsluta sina sjuksköterska studier. Klicka för att se bild: Senga Nancie 

unsplash